Rreth Nesh

ALB-STAR Ltd u krijua ne 1995 ne Fier ku vazhdon te ushtroje aktivitetet e saj kryesore. Rritja e kerkesave te tregut per sherbimet inxhinierike dhe te ndetimit, ka pasur nje ndikim te menjehershem ne kete kompani, e cila u pasua me hapjen e zyrave te reja ne Tirane ne vitin 2003. ALB-STAR Ltd eshte nje nga kompanite me te medha ne Shqiperi ne fushen e sherbimeve inxhinierike, veçanerisht ne veprat hidraulike, te tilla si furnizimi me uje, kanalizimet, monitorimin dhe sistemet e kontrollit, mbrojtjen e lumenjve, ne infrastrukturen e transportit, siç jane rruget, autostradat, urat dhe vepra te tjera te rendesishme, ne mbrojtjen e mjedisit, te tilla si impiantet e ujit të mbeturinave te trajtimit, gropa ekologjike, ne industrinë mekanike, të tilla si prodhimin e tankeve metalike, prodhimin e strukturave metalike, punime te mekanizuara per industrine e naftes dhe gazit, enet nen presion mbajtes. Kompania operon dhe ofron sherbime ne vepra te veçanta: mikro-tunelet, saldim geomembrane etj, të shoqeruara nga personel te specializuar dhe pajisjet përkatëse. Kompania eshte e specializuar edhe ne fushen e projektimit të punimeve civile dhe industriale. ALB-STAR Ltd ka zgjeruar punet e saj ne te gjithe vendin, Tropoje, Kukes, Lezhe, Rubik, Elbasan, Pogradec, Berat, Vlore, Korce, Gjirokaster, Himare, Sarande. Tani, ajo eshte e pranishme edhe ne Kosove me zyren e saj perfaqesuese, per zbatimin e disa projekteve ne fushen e furnizimit me uje. Gjate ketyre viteve te veprimtarise se saj, kompania ka punuar kryesisht ne zbatimin e projekteve te financuara nga Banka Boterore, Grupi bankar gjerman  KfW, Programi Phare, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Qeveria Holandeze, bashkepunimit italian, Delegacionit evropian etj. Nderkohe, ne listen e puneve te plotesuara e te perfunduara me sukses nga kompania, nuk mungojne projektet e financuara nga qeveria shqiptare